Apie mus

Savo veiklą pradėjome 1997 metais remdamiesi aiškia idėja ir tikslu- sumažinti transporto parko valdytojų kaštus. Idėja išliko tokia pati iki šių dienų, tačiau produktai keitėsi prisitaikydami prie įvairiausių klientų poreikių. Nuo pat veiklos pradžios ir iki dabar mes atstovaujame pasaulyje plačiai žinomą „Aquametro“ kompaniją iš Šveicarijos, kuri gamina įvairių tipų kuro skaitiklius tinkančius visoms transporto rūšims ir stacionariems objektams. Su laiku pradėję gaminti savo pačių sukurtus įrenginius kuro kontrolei, mūsų įmonė įgavo neįkainojama patirtį diegiant degalų apskaitos sprendimus todėl su dideliu noru pasidalintume savo patirtimi su Jumis!

 

UAB „Eljunga“ siekdama padidinti įmonės patrauklumą, investuojant į gaminių originalių dizaino sprendimų sukūrimą, įgyvendina iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšų bendrai finansuojamą projektą – „Bako lygio matuoklių ir kuro skaitiklių dizaino sukūrimas“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0168. UAB „Eljunga“ virš 20 metų Lietuvoje veikianti įmonė užsiimanti kuro srauto skaitiklių, kuro lygio matuoklių, temperatūros daviklių, alkotesterių gamyba. Įmonė taip pat siūlo IT sprendimus kuro kontrolės, transporto sekimo ir darbuotojų kontrolės srityse. Šiuo metu įmonė dalį savo gaminių ir paslaugų parduoda Lietuvos rinkoje, o didžiausia dalį eksportuoja į įvairias pasaulio šalis. Šiuo metu gaminiai parduodami į tokias šalis kaip Gana, Rumunija, Bulgarija, Vengrija, Vokietiją ir kt.  Įgyvendinamu projektu įmonė siekia sukurti visiškai naujus bako lygio matuoklių ir kuro skaitiklių dizainus tiek Lietuvos, tiek užsienio rinkoms. Projekto tikslas – padidinti įmonės produktų patrauklumą pasiūlant naujus produktus, paklausą bei įmonės produktyvumą, sukuriant naujų gaminių dizainų sprendimus. Projekto metu kuriamų dizaino sprendimų užduotis bus sukurti naujus gaminius, kurie išsiskirtų iš esamų gaminiu savo dydžiu ir būtų dar patrauklesni galutiniam vartotojui. Projekto vykdymo biudžetas – 53 100,00 Eur; Skirto ES finansavimo suma – 30 000,00 Eur. Projekto įgyvenimo laikotarpis – 2020 m. rugpjūtis – 2022 m. vasaris. Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“

 


UAB „Eljunga“ įgyvendina iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą – „EFLS gaminių sertifikavimas“ Nr. 03.2.1-LVPA-K-802-03-0038 siekiant paskatinti eksportuojamos produkcijos kiekį. UAB „Eljunga“ jau 20 metų Lietuvoje veikianti įmonė užsiimanti kuro srauto skaitiklių, kuro lygio matuoklių, temperatūros daviklių, alkotesterių gamyba. Įmonė taip pat siūlo IT sprendimus kuro kontrolės, transporto sekimo ir darbuotojų kontrolės srityse. Šiuo metu dalį savo gaminių ir paslaugų įmonė parduoda Lietuvos rinkoje, o dalį eksportuoja į įvairias pasaulio šalis: Gana, Rumunija, Bulgarija, Vengrija, Vokietiją ir kt. UAB „Eljunga“ plėtoti savo eksportą pradėjo tik prieš 5 metus, tačiau jau pasiekė labai gerų rezultatų užsienio rinkose. Esame žinomi kaip patikimi partneriai ir kokybiškų gaminių tiekėjai, tačiau norint įsitvirtinti tam tikrose rinkose yra būtini produkcijos sertifikatai. UAB „Eljunga“ atliko įmonei svarbių rinkų analizę, išsiaiškino jų specifiškumą ir nustatė, kokie sertifikatai reikalingi norint didinti eksportą atitinkamose šalyse. Šiuo metu įmonei būtini UL sertifikatai kuro lygio matuoklėms EFLS, kurie atvers duris naujiems pardavimams ES šalyse (konkrečiau Prancūzijoje). Pasirinkti sertifikatai atitinka ES iškeltus produkcijos importo reikalavimus. Gaminių sertifikavimas leis įmonei atverti naujas pardavimo nišas ES šalyse, didinti pardavimus jau esančiose rinkose, leis įmonei ieškoti naujų partnerių. Tokiu būdu didės gaminių pardavimai ir įmonės žinomumas. Padidėję pardavimai lems įmonės geresnę finansinę situaciją, padidėjusias gamybos apimtis ir sukurtas naujas darbo vietas, tiek vadybos tiek gamybos padaliniuose. Projekto vykdymo biudžetas – 13 500,00 Eur; Gauto finansavimo suma – 27 000,00 Eur. Projekto įgyvenimo laikotarpis – 2020 m. kovas – 2022 m. kovas. Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“.

 

UAB „Eljunga“ įgyvendina iš Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą „UAB „Eljunga“ dalyvavimas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose siekiant padidinti įmonės eksportą“ Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0184 siekiant padidinti įmonės eksportą. Šio projekto tikslas – atrasti naujas rinkas ir didinti įmonės eksportą. Siekdama toliau didinti eksportą, UAB „Eljunga“ planuoja vykti į užsienyje vykstančias parodas, kur pristatys savo veiklą ir gaminamus produktus bei užmegs santykius su potencialiais produkcijos pirkėjais bei pasirašytos bendradarbiavimo sutartys sustiprins sėkmingo eksporto į esamas bei naujas rinkas galimybes ir paspartins įmonės eksporto apimčių augimą. Projekto vykdymo biudžetas – 95 524,00 eurų; gauto finansavimo suma – 45 000,00 eurų. Projekto įgyvenimo laikotarpis – 2019 m. liepa – 2021 m. spalis. Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

UAB Eljunga įgyvendino projektą „UAB Eljunga eksporto plėtra“, kurio tikslas yra plėsti įmonės eksportą Baltijos regione. Projekto eiga vyko sklandžiai, buvo sudalyvauta 8 parodose Pabaltijo regione, kuriose pasiekti įmonės finansiniai strateginiai tikslai, surasti nauji užsienio klientai bei partneriai. Pasibaigus projektui, suskaičiuota, jog šio projekto pagalba, įmonės eksportas išaugo 25%. Gauta finansavimo suma – 45 000 EUR. Projekto finansuotojas – Europos regioninis plėtros fondas.

UAB Eljunga įgyvendino projektą “Naujos kuro lygio matuoklės “Classic” dizaino sukūrimas” kurio tikslas yra padidinti įmonės produktų patrauklumą, paklausą bei įmonės produktyvumą, sukuriant dizainą įmonėje kuriamai kuro lygio matuoklei. Gauta finansavimo suma – 10 000 EUR. Projekto finansuotojas – Europos regioninis plėtros fondas.

UAB Eljunga įgyvendino projektą “Naujos kuro lygio matuoklės “Eko” dizaino sukūrimas” kurio tikslas yra padidinti įmonės produktų patrauklumą, paklausą bei įmonės produktyvumą, sukuriant dizainą įmonėje kuriamai kuro lygio matuoklei. Gauta finansavimo suma – 10 000 EUR. Projekto finansuotojas – Europos regioninis plėtros fondas.

 

UAB „Eljunga“ įgyvenda iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą – „UAB „Eljunga“ EFLS gaminių sertifikavimas“ Nr. 03.2.1-LVPA-K-802-02-0018 siekiant paskatinti eksportuojamos produkcijos kiekį. UAB "Eljunga" jau 20 metų Lietuvoje veikianti įmonė užsiimanti kuro srauto skaitiklių, kuro lygio matuoklių, temperatūros daviklių, alkotesterių gamyba. Įmonė taip pat siūlo IT sprendimus kuro kontrolės, transporto sekimo ir darbuotojų kontrolės srityse. Šiuo metu dalį savo gaminių ir paslaugų įmonė parduoda Lietuvos rinkoje, o dalį eksportuoja į įvairias pasaulio šalis: Gana, Rumunija, Bulgarija, Vengrija, Vokietiją ir kt. UAB "Eljunga" plėtoti savo eksportą pradėjo tik prieš 5 metus, tačiau jau pasiekė labai gerų rezultatų užsienio rinkose. Esame žinomi kaip patikimi partneriai ir kokybiškų gaminių tiekėjai, tačiau norint įsitvirtinti tam tikrose rinkose (konkrečiau Prancūzijos) yra būtini produkcijos sertifikatai. Įgyvendinamu projektu siekiama įsigyti įmonei būtinus ATEX ir E-mark sertifikatus kuro lygio matuoklėms EFLS, kurie atvers duris naujiems pardavimams ES šalyse ir visų pirma Prancūzijos rinkoje. Tokiu būdu didės gaminių pardavimai ir įmonės žinomumas. Padidėję pardavimai lems įmonės geresnę finansinę situaciją, padidėjusias gamybos apimtis ir sukurtas naujas darbo vietas, tiek vadybos tiek gamybos padaliniuose. Projekto vykdymo biudžetas – 57 000,00 Eur; Gauto finansavimo suma – 28 500,00 Eur. Projekto įgyvenimo laikotarpis – 2018 m. birželis – 2020 m. liepa. Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“.

 

UAB „Eljunga“ įgyvendina iš Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą „UAB “Eljunga” partnerių paieška tarptautinėms MTEPI iniciatyvoms transporto, logistikos ir kituose EĮT renginiuose“ siekiant paskatinti eksportuojamos produkcijos kiekį. Siekdama skatinti MTEPI veiklas, įmonė vykdo projektą "UAB “Eljunga” partnerių paieška tarptautinėms MTEPI iniciatyvoms transporto, logistikos ir kituose EĮT renginiuose". Šio projekto tikslas – skatinti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų iniciatyvose. Projekto pagrindinis siekis yra pasirašyti bent vieną susitarimą su tarptautiniu partneriu ir tęsti MTEPI veiklų plėtrą po šio investicinio projekto įgyvendinimo veiklų. Projekto veiklų pradžios data: 2018-06-27 Projekto veiklų pabaigos data: 2019-11-28 (18 mėnesių) Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę 01.2.1-LVPA-T-844 Inoconnect.

siekiame geriausio rezultato.

Ar esate pasiruošę pereiti į aukštesnį lygį?

Susisiekite su mumis

UAB „ELJUNGA“
V. Vaitkaus g. 2A, Vilnius 04332, Lietuva
+370 640 37550

PARDAVIMAI

+370 699 99517

+370 640 37550

info(eta)eljunga.lt

SERVISAS

+370 635 58642 (+370 6-ELJUNGA)
servisas(eta)eljunga.lt

BUHALTERIJA

+370 640 60900
finansai(eta)eljunga.lt